Q&A with Esther Puigcercós Font, general manager, Associació de Bancs Andorrans (Andorran Banking Association) -